Owocne spotkanie w Siemianowicach

18 kwietnia br. na zaproszenie wiceprezydent Siemianowic Agnieszki Gładysz odbyło się spotkanie przedstawicieli władz Federacji Rowerowa Metropolia (Jan Brzost, Ewa Chmielewska, Tomasz Herud, Grzegorz Ossoliński oraz Kamil Potocki – ekspert Rowerowej Dąbrowy) poświęcone ostatnim inwestycjom w infrastrukturę rowerową Siemianowic.

W spotkaniu tym wzięło też udział kilku naczelników UM odpowiedzialnych za tę inwestycję. Przedstawili oni zakres prac oraz wyjaśnili problemy związane z ostatecznym prawidłowym jej zakończeniem. Strona społeczna ze zrozumieniem przyjęła te wyjaśnienia, lecz stała zdecydowanie na stanowisku jak najszybszej naprawy uchybień – głównie w zakresie prawidłowego oznakowania nowych tras, a także eliminacji braku ich ciągłości. Ponieważ spotkanie to miało miejsce tylko w sali posiedzeń Rady Miasta, pani Prezydent zaproponowała w najbliższym możliwym terminie wizję lokalną (na rowerach) z udziałem przedstawicieli Federacji po trasach rowerowych nowej inwestycji dróg rowerowych w Siemianowicach.

Propozycja ta została przyjęta pozytywnie i – jak cały przebieg tego spotkania – zakończyło się ono w konstruktywnej i partnerskiej atmosferze. Taka współpraca Federacji z samorządami miast i gmin może być doskonałym wzorcem dla działań podejmowanych na rzecz rozwoju ruchu rowerowego w naszej Metropolii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *