Spotkanie Zarządu Metropolii ze społecznikami pod hasłem „URZĄDŹ SOBIE METROPOLIĘ”

18 kwietnia br. odbyło się otwarte spotkanie Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przedstawicielami organizacji pozarządowych Śląska i Zagłębia.

Jego głównymi tematami były:

  • bieżące i planowane działania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM),
  • założenia do Programu Działań Strategicznych GZM do roku 2022 i kluczowe w nim projekty.

Bardzo dużo na tym spotkaniu poświęcono tematyce ładu przestrzennego i zrównoważonego transportu, w tym ograniczeniu niskiej emisji zarówno z gospodarstw domowych jak i z ruchu samochodowego (szczególnie w centrach miast). Zwrócono uwagę na obecnie występujące zahamowanie rozwoju miast Śląska i Zagłębia, spadek ich ludności i chaotyczną gospodarkę przestrzenną. Wskazano na konieczność podjęcia wszelkich działań, aby nasza Metropolia stała się interesującym miejscem do życia na najlepszym z możliwych poziomie jakościowym.

Nieoczekiwanie dla wszystkich uczestników dyskusja zdominowana była tematyką zrównoważonej mobilności miejskiej, w tym publicznego transportu zbiorowego, rozwiązaniom w zakresie „pierwszego i ostatniego kilometra”, inteligentnych systemów transportowych i infrastruktury dla elektromobilności. Znaczny czas poświęcono tematom związanym z budową nowoczesnej infrastruktury drogowo-rowerowej, spójnej dla wszystkich miast i gmin Metropolii a także jednolitemu systemowi rowerów publicznych (metropolitarnych).

Spotkanie trwające 2,5 godziny zakończyło się zaproszeniem społeczników do wspólnego z Zarządem Metropolii opracowania (kreacji) działań strategicznych na rzecz realizacji omawianych tematów. Zainteresowanym organizacjom społecznym zostaną niezwłocznie przesłane specjalne formularze do przedstawienia Zarządowi GZM konkretnych propozycji zmierzających do realizacji strategii rozwoju Metropolii w perspektywie do roku 2022 i dalszych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *