styczeń 2021

Nowy ciąg pieszo-rowerowy przy DW919 w Pilchowicach

W związku z zakończeniem roku dokonaliśmy porównania długości i jakości infrastruktury rowerowej oddanej do użytku w 2020 roku przez Zarządy Dróg Wojewódzkich w Katowicach i Opolu. ZDW Katowice W 2020 przy drogach zarządzanych przez ZDW w Katowicach oddano do użytku następującą infrastrukturę rowerową: Łączna długość nowopowstałej infrastruktury rowerowej to 3,004 km. W zdecydowanej większości były…

Czytaj więcej Nawet opolskie buduje więcej niż śląskie