Dołącz do nas

Zachęcamy przedstawicieli wszystkich organizacji rowerowych z województwa śląskiego do przystąpienia do ŚKR. Aby do nas dołączyć, należy złożyć deklarację członkowską. Można to zrobić drogą pisemną lub elektroniczną. W deklaracji członkowskiej podaje się numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail. Dane te są potrzebne do powiadamiania o porządku i terminie walnych zebrań członków stowarzyszenia.

Członkostwo w stowarzyszeniu jest bezpłatne. Prawa i obowiązki członków są zawarte w statucie koalicji.