Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych jest Śląska Koalicja Rowerowa z siedzibą w Katowicach, przy ul. Kopernika 14.
  2. Podając swoje dane, wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Śląską Koalicję Rowerową, zgodnie z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celach statutowych stowarzyszenia przez okres niezbędny do realizacji tych celów.
  3. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w innym celu oraz nie będą udostępniane innym podmiotom.
  4. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania dostępu do danych osobowych,
  • sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych osobowych,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.