Standardy rowerowe

W 2013 roku na zlecenie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego przedsiębiorstwo Inkom opracowało „Wspólne standardy i wytyczne dla kształtowania metropolitalnej polityki rowerowej w miastach GZM” zwane zwyczajowo „standardami rowerowymi”. W tym samym roku Inkom opracował również podobne standardy dla miasta Gliwice.

W 2015 roku, m.in. na podstawie powyższych standardów, powstała książka Metropolia „Silesia” na rowerach.

W lutym 2016 Katowice jako pierwsze miasto Metropolii przyjęło GZM-owe standardy rowerowe jako swoje. Natomiast w kwietniu 2017 standardy rowerowe GZM przyjął Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

W drugiej połowie 2018 roku na zlecenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przedsiębiorstwo Ko Projekty opracowało nową wersję „Standardów i wytycznych kształtowania infrastruktury rowerowej”. W styczniu 2019 dokument też został uchwalony przez Zarząd GZM.

W marcu 2022 Zarząd Województwa podjął kolejną uchwałę odnośnie przyjęcia standardów, w ramach której przy drogach administrowanych przez ZDW należy stosować standardy opracowane przez ZDW, a przy pozostałych przez GZM.