Nawet opolskie buduje więcej niż śląskie

Nowy ciąg pieszo-rowerowy przy DW919 w Pilchowicach

W związku z zakończeniem roku dokonaliśmy porównania długości i jakości infrastruktury rowerowej oddanej do użytku w 2020 roku przez Zarządy Dróg Wojewódzkich w Katowicach i Opolu.

ZDW Katowice

W 2020 przy drogach zarządzanych przez ZDW w Katowicach oddano do użytku następującą infrastrukturę rowerową:

 • DW796 w Zawierciu – 56 m drogi dla rowerów,
 • DW789 w Woźnikach – 364 m ciągu pieszo-rowerowego,
 • DW919/DW935 w Raciborzu – 175 m drogi dla rowerów i 155 m ciągu pieszo-rowerowego,
 • DW921 w Pilchowicach – 2259 m ciągu-pieszo rowerowego,
 • DW924 w Knurowie – 150 m drogi dla rowerów.

Łączna długość nowopowstałej infrastruktury rowerowej to 3,004 km. W zdecydowanej większości były to wspólne ciągi pieszo-rowerowe z kostki betonowej co jest naruszeniem uchwały zarządu województwa nr 1220/45/VI/2019 z 5 czerwca 2019.

ZDW Opole

W 2020 przy drogach zarządzanych przez ZDW w Opolu oddano do użytku następującą infrastrukturę rowerową:

 • DW409 pomiędzy Moszną a Zieliną – 1048 m ciągu pieszo-rowerowego,
 • DW409 w Strzelcach Opolskich – 1500 m ciągu pieszo-rowerowego,
 • DW416 pomiędzy Głogówkiem a Szonowem – 988 m i 811 m ciągu pieszo-rowerowego,
 • DW435 w Wawelnie – 627 m ciągu pieszo-rowerowego,
 • DW454 pomiędzy Krzywą Górą a Pokojem – 1361 m ciągu pieszo-rowerowego,
 • DW487 pomiędzy Olesnem a Boroszowem – 500 m ciągu pieszo-rowerowego,
 • DW901 w Dobrodzieniu – 1700 m ciągu pieszo rowerowego.

Łączna długość nowopowstałej infrastruktury rowerowej to 8,535 km. Były to co prawda wyłącznie wspólne ciągi pieszo-rowerowe, ale za to o nawierzchnie asfaltowej.

Komentarz ŚKR

Województwo opolskie jest znacznie mniejsze od śląskiego zarówno pod względem liczby mieszkańców, jak i powierzchni czy budżetu. Wydawałoby się, że to w śląskim powinno powstać proporcjonalnie więcej infrastruktury rowerowej, jest jednak na odwrót. Rozmiar rowerowej klęski ZDW Katowice dopełnia fakt, iż ZDW Opole etap kostki betonowej ma już za sobą, a ZDW Katowice nadal uparcie stosuje ten rodzaj nawierzchni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *