Stanowisko w sprawie specustawy mieszkaniowej

15 marca 2018 zaprezentowany został projekt Ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Przedstawiamy nasze stanowisko w sprawie tej ustawy.

Stanowisko Rowerowej Metropolii

W toku konsultacji społecznych projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących z dnia 15 marca 2018, jako organizacja społeczna reprezentująca interesy środowiska rowerowego na obszarze Metropolii Śląsko-Zagłębiowskiej chcemy się odnieść do kwestii nie uwzględnienia w projekcie zupełnie tematyki infrastruktury rowerowej. Rower coraz częściej jest postrzegany jako realna alternatywa transportowa. W wielu miastach Europy udział przejazdów rowerem w ogólnej liczbie podróży osiągnął poziom powyżej 30%. Odbywa się z korzyścią dla ogólnej sytuacji transportowej i ekonomicznej tych miast, wpływa również na poprawę jakości życia i zdrowia ich mieszkańców. Sytuacja taka jest wynikiem konsekwentnej i celowej polityki nastawionej na promocję transportu rowerowego, również, a może przede wszystkim już na etapie planistycznym. Polskie miasta, borykające się od lat z problemami przeładowania systemów transportowych indywidualnym ruchem samochodowym, walczące z katastrofalną jakością powietrza, powinny również użyć wszelkich dostępnych środków, aby wpłynąć na poprawę sytuacji poprzez zwiększenie udziału rowerzystów w transporcie. Dlatego jako Federacja Organizacji Rowerowych Metropolii apelujemy o uwzględnienie w zapisach ustawy obowiązku budowy wydzielonej infrastruktury rowerowej dla nowych inwestycji mieszkaniowych na drogach dojazdowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *