Czas na Velo Kłodnicę!

Informowaliśmy Was o podpisaniu listu intencyjnego we Wrocławiu na rzecz budowy BLUE-VELO – nadodrzańskiej trasy rowerowej przez teren 5 województw położonych wzdłuż Odry. Przebieg przez nasze województwo jeszcze nie jest ustalony, jednak wstępne informacje mówią o początku na granicy z Czechami i dalszym biegu korytem Odry przez Racibórz do Kędzierzyna-Koźla. Długość całej Blue Velo to około 1000 km. Przedsięwzięcie jest więc ogromne.

Dla nas, mieszkańców Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, brakuje jednak naszej bezpośredniej obecności w tym projekcie, a przecież może to być całkiem możliwe. Wystąpiliśmy z propozycją, aby połączyć również naszą Metropolię z Blue Velo poprzez rzekę Kłodnicę i Kanał Gliwicki łącząc tym samym Kędzierzyn-Koźle z zachodnią częścią GZM. Trasa mogłaby ciągnąć się aż do południowych dzielnic Katowic, gdzie swoje źródło ma Kłodnica. Odcinek ten liczyłby kilkadziesiąt kilometrów i połączył bezpośrednio naszą aglomerację z trasą Blue Velo. Dodatkowo położenie stacji kolejowej w Gliwicach 600 metrów od Kłodnicy  umożliwia również łatwą komunikację poprzez linię kolejową biegnącą do Częstochowy przez sam środek naszej aglomeracji. Naszą propozycję złożyliśmy na ręce Wojewódzkiego Oficera Rowerowego Pana Aleksandra Kopii oraz Metropolitalnego Oficera Rowerowego Pana Marcina Dworaka.

Kanał Gliwicki, będący początkiem drogi wodnej rzeki Odry od chwili swego powstania w latach 30-tych XX wieku, stał się integralną częścią Odry. Dziś dysponujemy też już istniejącą siecią dróg rowerowych i rowerowych szlaków turystycznych biegnących wzdłuż kanału. Wydaje się więc na miejscu włączenie tego odcinka jako spójnej części Blue Velo. Czekamy na pierwsze decyzje, licząc zarazem na konsultacje społeczne i zaproszenie do współpracy w planowaniu biegu Blue Velo środowisk rowerowych w tym jakże istotnym dla naszego województwa projekcie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *