Władze koalicji

Zarząd

  • Prezes – Jan Chrapek (Zrównoważona Mobilność w Jaworznie)
  • Wiceprezes – Grzegorz Ossoliński (Rowerowe Katowice)
  • Wiceprezes – Tomasz Herud (Gliwicka Rada Rowerowa)

Komisja rewizyjna

  • Przewodniczący – Artur Wnuk (Stowarzyszanie Reta, Mikołów)
  • Zastępca przewodniczącego  – Joanna Tabor (Chorzowski Klub Rowerowy)
  • Sekretarz – Ewa Chmielewska (Fundacja Aktywni Społecznie „As”, Ruda Śląska)