Władze koalicji

Zarząd

  • Prezes – Grzegorz Ossoliński (Rowerowe Katowice),
  • Wiceprezeska – Joanna Tabor (Chorzowski Klub Rowerowy),
  • Wiceprezes – Tomasz Herud (Rowerowe Gliwice).

Komisja rewizyjna

  • Ewa Chmielewska (Fundacja Aktywni Społecznie „As”, Ruda Śląska),
  • Joanna Jurek (Rowerowe Katowice),
  • Artur Wnuk (Stowarzyszanie Reta, Mikołów).